Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

Herhaalrecepten

Het meten van de bloeddruk

aanstippen van wratten

verbinden van wonden

oren uitspuiten

hechtingen verwijderen

zwangerschapstest

urine onderzoek

suiker- en Hb-controle

uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

zwachtelen en tapen

verstrekken van informatiefolders