Andere spreekuren

Reizigersadvisering:

Dokter Rambharose is naast Kaderhuisarts Hart-en Vaatziekten ook geregistreerd Reizigerarts.

U kunt bij ons terecht voor een advies in verband met een reis naar een gebied met verhoogde gezondheidsrisico's.

Dat is met name van belang als u reist naar tropische en subtropische gebieden. Reizen is leuk, maar kan ook risico's voor uw gezondheid inhouden. Bijvoorbeeld door het eten van besmet voedsel, het drinken van ongezuiverd water, andere hygiënische omstandigheden, infectieziekten of risicovol gedrag. Aandacht voor uw gezondheid kan het verschil betekenen tussen een geslaagde vakantie of een reis waarvan u niet hebt kunnen genieten. Laat u zich daarom van te voren goed informeren en adviseren over de omstandigheden in het land waar u naar toe gaat, en uw bescherming tegen gezondheidsrisico's.

Onze werkwijze

U levert bij voorkeur 4 weken vóór het begin van uw reis bij de assistente een formulier in met gegevens over uw reis. U vermeldt onder andere uw bestemming, uw manier van reizen, uw verblijfsduur en eerdere vaccinaties. Ditformulier kunt u hier downloaden of ophalen bij de assistente. Aan de hand van deze gegevens zal dokter Pilon vervolgens een reizigersadvies voor u opstellen en contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de vaccinaties of voor een consult bij vragen of onduidelijkheden. Omdat de praktijk aangesloten is bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering zijn wij steeds op de hoogte van de meest actuele informatie.

De kosten van reizigersadvisering bedragen 25 euro per persoon. Per gezin betaalt u voor de advisering voor maximaal twee personen per reis. Alle tarieven vindt u op de website www.reizigersadviseringzevenaar.nl
De kosten voor de advisering en de kosten voor geneesmiddelen en/of vaccins dient u contant bij de assistente te voldoen. Omdat dokter Pilon gecertificeerd is door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vergoeden de meeste zorgverzekeraars reizigersadvisering in het aanvullende pakket. Wij adviseren u om hierover met uw zorgverzekeraar contact op te nemen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op internet. Onderstaande websites geven algemene informatie over reizen en gezondheid. Ook vindt u er algemene adviezen over vaccinaties en malariaprofylaxe.

LCR

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op deze site vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers. U kunt hier ook een advies voor een reisapotheek vinden.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is opgezet door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hier vindt u informatie over reizigersziekten.

Wijs op reis

De website wijs op reis van de rijksoverheid geeft actuele informatie voor reizigers